IP säkerhetslösningar för transport
NUUOs funktionsrika Intelligent Video Surveillance Solutions är idealiska för säkerhetskraven för snabba transport nav, oavsett storlek. Oavsett om kravet är att övervaka bussterminaler, flygplatser, depåer etc. har NUUO svaret på att skydda passagerare, personal, last och kritisk infrastruktur mot alla typer av hot, kriminella eller terroristattacker och att hjälpa till med effektiv incidenthantering och bevisuppsamling. Hur NUUO Övervakningssystem kan hjälpa dig? Låt oss utforska tillsammans.