GPS-enheter


Placeholder

CU-08A

En enhet som använder GPS systemet för att läsa av ett fordons position. Positionen kan fås när som helst genom ett enkelt SMS kommando eller när tändningen slås på.
Enheten kan kontinuerligt skicka data genom GSM nätverket till Jablotron cloudserver där datan behandlas till en fordonsloggbok.
CU-08 kan antingen användas för passiv lokalisering där den bara svarar på ett enkelt kommando eller användas för att kontinuerligt skicka data till en server för att se vart fordonet är i realtid.
.

Läs mer

CU-07A

GSM/GPS spårare som används för att övervaka förflyttning av fordon och objekt. Dess lilla format och integrerad GSM/GPS-antenn ger en enkel och snabb installation.
Den är avsedd att installeras i bilens kupé och anslutas till 12VDC eluttag i kupén. När enheten strömsätts vid motorstart, startar CU-07 upp och söker sin aktuella GPS position, vilken blir startadressen för resan.

Läs mer
Placeholder
Placeholder

APA-101 DANITA KIT

APA-101 DANITA KIT

Personsökarsystem med vibro-funktion.
Danita APA-101 kan användas som lokal personsökare t ex i butik, för att kalla på personal eller förmedling av larm från larmsystem i bil, båt, skoter,etc.
Enkel och smidig personsökare för universell och lokal användning. Inget abonnemang behövs då kommunikationen sker via radiosignal.

Läs mer