Detaljhandeln står inför stora problem när det gäller stölder samt hot mot personal. För att ge personalen en bättre arbetsmiljö och för att begränsa stölder på din arbetsplats är kameraövervakning ett mycket effektivt sätt. För mer info kontakta Kc24larm