Upp till 4 olika larmindikeringar/besked kan sändas till flera mottagarenheter. Nytt från och med denna modell är att en mottagare kan kopplas ihop med upp till fyra sändare, vilket innebär att 16 unika larmindikeringar/besked kan hanteras i ett system.
Sändaren har en inbyggd sändarknapp för allmänt utrop samt kablage för anslutning av extern utrustning för triggning av larm till fickmottagaren, gul, röd och grön lysdiod. Mottagaren indikerar med ljus-ljud eller ljus-vibrator samt visar vilken ingång som aktiverats/anropat, t ex gul lysdiod.
Räckvidd upp till 500 meter fri sikt. Tejpantenn med SMA koppling ingår för anslutning till sändaren.
Mottagaren drivs av laddningsbara Li-Ion batterier och laddas med en Micro-USB-laddare (Medföljer).
Sändaren strömförsörjs med 12-24 V DC /300 mA. Lämplig nättransformator se vår UE-15W. Extra mottagare APA-101M kan installeras.

Observera att APA101 och APA100-systemen inte är kompatibla med varandra.