Om det inte går att skicka data (pga obef GSM signal )så sparar enheten det i minnet för att skicka positionen/datan vid ett senare tillfälle, då GSM signal erhållits igen.

Påbörjad resa – genom att slå på tändningen så aktiveras GPS modulen som börjar utvärdera sin GPS position. Påbörjad resa indikeras genom att en LED indikering tänds och lyser under resans gång.
Avslutad resa –  resan avslutas automatiskt 20 sekunder efter att tändningen slagits av. Om tändningen slås på under denna tidsperiod så delas inte resan upp i två delar.
Denna egenskap gör så att det blir en kontinuerlig resa även om föraren skulle få motorstopp med omstart.

CU-08 kan registreras till Jablotron Webb självbetjäning (kostnadsfri Cloudtjänst) där användaren åtnjuter gratis service/ elektronisk loggbok samt aktuell fordonsstatus/position.
CU-08 kan med fördel användas som en elektronisk körjournal.

Enheten kommunicerar via simkort (GPRS datatrafik). Simkort ingår ej.
OBS Backup batteri ingår inte BB-03