GH-4000

Professionell bärbar GPS-enhet med larm– och spårningsfunktion.
GH-4000 har en fabriksinställd grundkonfiguration som hanterar de mest vanliga larm- och spårfunktionerna. Via den medföljande PC- kabeln och programvaran som finns att ladda ned på deras sida kan enheten konfigureras för enskilda speciella önskemål. Larmanrop t ex överfallslarm, kan manuellt hanteras via de inbyggda knapparna samt automatisk via inställningar i mjukvaran, t ex om enheten lämnar sin position den parkerats på, lämnar ett förinställd geografisk gränsområde eller om personen hamnar i liggande position (”man down”) mm.
Vid larm rapporterar enheten via SMS och/eller uppringning till inprogrammerade telefonnummer och kan även sända SMS med aktuell (GPS) position- Google Map länk = kartbild med position direkt i mottagarens mobiltelefon. Larmrapport kan även sändas i protokollformat via GPRS till larmmottagningscentraler(särskild tjänst).
De inbyggda knapparna kan förprogrammeras med telefonnummer som man önskar koppla upp telefonsamtal till. Dessa kan då enkelt kontaktas av användaren med endast en knapptryckning och enheten fungerar då som en mobiltelefon. Om enheten blir uppringd så kan användaren välja funktioner som t ex, svara med knapp, svara automatiskt, svara aldrig mm.
Vid larm kan enheten automatiskt koppla upp ett mobilsamtal till önskad mottagare. Denne kan då diskret avlyssna händelseförloppet och avgöra åtgärd. En särskild buggfunktion kan aktiveras och innebär att man helt diskret kan ringa till enheten och avlyssna området den befinner sig i. GH-4000 har inbyggt minneskort och kan automatisk lagra enhetens spår och positioner. Dessa kan sändas efter förfrågan eller automatiskt vid inställda intervaller.
Lämpligt trygghetslarm för alla personer som rör sig ensamma i otrygga miljöer. Passar till barn, kvinnor, män, äldre, sjuka, ensamarbetare som vill påkalla hjälp eller behöver spåras om något inträffar.

Användningsområden:

Bärbart trygghet- och överfallslarm för utomhusbruk
Säkerhet för ensamarbetare (liggande-personlarm)
Person- och barnövervakning
Övervakning av fordon
Övervakning och trygghetslarm för äldre personer
Funktioner:

Fall-larmfunktion: Inbyggd rörelsesensor för indikering av fallade person och batterisparfunktion
Larmknapp för dataöverföring, sms och telefonsamtal
Röstsamtal. Ring-svara
Högtalare
Polygona geofence zoner (geografiskt stängsel)
Parkeringslarmfunktion
Avlyssning (buggning)
Modemfunktion
Fjärr-styrning/programmering via SMS och via PC
Teknisk information:

GPS känslighet -160dBm, 50-kanaler
Quadband 900/1800 Mhz; 850/1900 Mhz
Internt minne 1Mb
Micro USB kontakt
5 st programmerbara tangenter
Rekommenderad drifttemperatur 0 till 50C
Förvaringstemperatur -20 till 60C
Tre LED indikatiorer visar enheten status
Vikt 80g
Batteri 1050mAh (Li-ion)
Dimension 92x44x18
Sänder efterfrågade uppgifter via GPRS (TCP/IP och UDP/IP protokoll)
Rörelsesensor
Medföljande tillbehör:

Batteri 1050mAh (Li-ion)
230 VAC till 5 VDC laddare
USB-micro USB datakabel
Miniskruvmejsel
Tillbehör:

Väska