När bilen börjar förflyttas så aktiveras den i CU-07 inbyggda accelerometern och därmed påbörjas en resa som sänds till loggboken i Jablotron Cloudtjänst.

Förflyttning av fordon kan övervakas i realtid. I Jablotron cloud kan du aktivera en elektronisk loggbok/körjournal där man kan se historik, behandla och exportera uppgifter i loggboken.
Data från enheten sänds till och behandlas av Jablotrons cloud server (kostnadsfri tjänst). Man måste därmed registrera enheten till Jablotron Cloud, vilket endast kan utföras av en certifierad Jablotron återförsäljare.
Enheten måste därför beställas av en Jablotron återförsäljare.
Enheten kommunicerar via simkort (GPRS datatrafik). Simkort ingår ej.