Kameror från KC24 Larm

Kameror från KC24larm kan läsa av avvikande händelseförlopp, allt från intrång av obehöriga personer till rök och eld, vattenläckage. Kamerorna kan programmeras så att de reagerar om fordon eller människor avviker från bestämda rutter eller till att bevaka processer inom industrin. 365 dagar, dygnet runt finns operatörer i tjänst för att hantera inkommande larm och besluta om påföljande åtgärder. Vid utlöst larm kopplas kamerorna upp mot kameracentralen där operatören via sin monitor övervakar larmplatsen och snabbt sätter in rätt åtgärd. Vid pågående brott eller brand kallas polis eller räddningstjänst, väktare till platsen.

Det som gör KC24larm unik är att vi kan ta emot alla typer av kameror från kund så att ni som kund inte behöver byta ut er befintliga utrustningar.

Se alla våra kameror här