Återförsäljare


Mer information kommer inom kort.

Kc24larm Söker återförsäljare för tjänsten Kameraövervakning i realtid

Kameraövervakning i Realtid

kc24larm om du vill vara före tjuven på plats

Inbrott blir allt mer vanliga i takt med ett hårdare klimat i samhället. Alla önskar och har rätt till en trygg och säker vardag.
KC24larm erbjuder realtidsövervakning 365 dagar om året.

Kc24larm har under 2019 haft 113st händelser på objekten som vi kameraövervakar i realtid.

EXEMPELVIS:

* Försök till Dieselstöld

* Försök till inbrott

* Försök till skadegörelse

* Försök till olaga intrång

* Försök till Stöld

Tack vare Realtidsövervakning stannade det vid Försök vilket annars skulle resulterat i:

Dieselstöld – Inbrott – Skadegörelse – Olaga intrång – Stöld mm

Mvh kc24larm

S.Grip

073-503 48 75

www.kc24larm.se