JA-107KRY är en avancerad centralenhet i JABLOTRON JA-100+ larmsystemet. Lämplig för stora lokaler och stora familjehus, kontor och företag.

Den erbjuder:

  • upp till 120 trådlösa eller upp till 230 BUSS trådanslutna sektioner
  • upp till 600 användarkoder
  • upp till 15 områden
  • upp till 128 programmerbara utgångar
  • 64 oberoende kalendrar
  • systemet rapporter till 50 användare genom SMS
  • 15 användare har möjligheten till röst och SMS rapportering
  • 5 LMC (larmmottagningscentral) inställningar
  • 5 valbara rapporter till LMC
  • JA-111R – Radiomodul

Centralenhet JA-107KRY har inbyggd radiomodul (R) för möjlighet att även kommunicera med trådlösa Jablotronenheter,  LAN kommunikator samt en extern GSM/GRPS-modul (Y) som erbjuder kommunikation genom röst, SMS eller GPRS till slutanvändare eller LMC och Cloud service.

Den är utrustad med ett 1 GB minneskort för att spara händelserapporter, röstmeny och meddelanden, lagring av bilder mm.