Dahua Technology, en världsledande tillverkare och leverantör av intelligenta säkerhetsövervakningsprodukter och lösningar,
tillkännager lanseringen av Dahua Retail Security Solution. Dahua Retail Security förbättrar kundtillfredsställelse, säkrar
shoppingmiljö och optimerar affärsresultat – vilket kombinerar för att hålla OPEX lågt, öka effektiviteten i affärsoperationen,
och öka vinsten. Lösningen är skräddarsydd för dig.