Kameror från KC24 Larm

Kameror från KC24larm kan läsa av avvikande händelseförlopp, allt från intrång av obehöriga personer till rök och eld, vattenläckage. Kamerorna kan programmeras så att de reagerar om fordon eller människor avviker från bestämda rutter eller till att bevaka processer inom industrin. 365 dagar, dygnet runt finns operatörer i tjänst för att hantera inkommande larm och besluta om påföljande åtgärder. Vid … Read More